Skogs-/jordbruk

Höslåtter på gammalt vis

  • Slagning
  • Vändning
  • Räfsning

Framkörning av ved och timmer

Svarten 2016

Hälsing 2018